คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ผู้แทน วธ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโพสต์ทูเดย์ ครบรอบ ๒๑ ปี

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีกับนายยุทธนา นวลจรัล บรรณาธิการบริหารโพสต์ทูเดย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโพสต์ทูเดย์ ครบรอบ ๒๑ ปี โดยมี นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ (ภาษา เอกสาร และหนังสือ) ผู้แทนกรมศิลปากร นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ

แชร์