คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดกิจกรรม ในโครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4 (the 4th Bangkok Art Festival)

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดกิจกรรม ในโครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4 (the 4th Bangkok Art Festival) ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ