พิธีคิกออฟ Friendly Design การขับเคลื่อนอารย สถาปัตย์วัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่ 4

พิธีคิกออฟ Friendly Design การขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์วัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่ ๔

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 11.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีคิกออฟ Friendly Design การขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์วัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่ ๔ ณ Hall 6 อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี เพื่อเป็นการจัดแสดงผลงานความก้าวหน้าทางการออกแบบ และการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐเเละเอกชน นิทรรศการนี้ทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนำผลงานของ รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มาจัดแสดง โดยมีนายบุญสืบ ขลิบเพ็ง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมร่วมต้อนรับ ทั้งนี้ นายกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลได้กล่าวชื่นชมเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และประชาชนทุกเพศทุกวัย สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศได้ในอนาคต งานจะจัดระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ฮอลล์ ๖ อิมแพค เมืองทองธานี

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ