คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมซึ่งขับเคลื่อนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ภาพบรรยากาศในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมซึ่งขับเคลื่อนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่าง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมลงนาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แชร์