คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวาระครบรอบ 151 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๑ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ โดยมีพระเทพวรคุณ เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรมผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เจ้าหน้าที่ และ พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี ณ ศาลาอุรุพงศ์ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

แชร์