คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเป็นปีที่ 4

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อน้อมอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเป็นปีที่ 4 โดยมี นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แขกผู้มีเกียรติ และ สื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี ณ พระอุโบสถ์ วัดพระราม 9 กาญจนาพิเษก

แชร์