พิธีประกาศเจตจำนง “ร่วมสมัย โปร่งใส ไร้ทุจริต อุทิศตนแทนคุณแผ่นดิน”

นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมพิธีประกาศเจตจำนง “ร่วมสมัย โปร่งใส ไร้ทุจริต อุทิศตนแทนคุณแผ่นดิน” และร่วมร้องเพลง “จำขึ้นใจ” และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

แชร์