คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2563

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยมี นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาระหว่างวันที่ ๒๙ มิ.ย. – ๖ ก.ค. ๒๕๖๓ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษามีหน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรมและองค์กรเครือข่ายร่วมเป็นเจ้าภาพนำเทียนพรรษาไปถวาย ๑๐ วัด ได้แก่ ๑. วัดพรหมวงศาราม เขตดินแดง และวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน ๒. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร ๓. วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง ๔. วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ ๕. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร ๖. วัดชัยพฤกษมาลา เขตตลิ่งชัน ๗. วัดเสมียนนารี เขตหลักสี่ ๘. วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ และ ๙. วัดสามพระยา เขตพระนคร

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ