คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีปิดกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดงานศิลปะการวาดภาพสำหรับครู ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในช่วงเช้าได้มีพิธีปิดกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดงานศิลปะการวาดภาพสำหรับครู ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ ดร.สุชาติ วงษ์ทอง ได้เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และนางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ได้กล่าวแสดงความยินดีและปิดกิจกรรมดังกล่าว หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงพื้นที่เพื่อทดลองปฏิบัติจริงอีกครั้งที่วัดพระธาตุหลวง และวัดสีสะเกด ปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่งนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน และนำส่งให้วิทยากรคัดเลือกผลงานที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ส่งเข้าประกวดและจัดนิทรรศการในงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ ๕-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ต่อไป

แชร์