พิธีปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ และการประกวดภาพถ่าย ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในช่วงเช้าได้มีพิธีปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ และการประกวดภาพถ่าย ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดหนองคาย โดยมีนายเผด็จ สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ได้เป็นประธานในพิธีเพื่อมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงพื้นที่เพื่อทดลองปฏิบัติจริงอีกครั้งที่วัดพระธาตุหลวง และวัดสีสะเกด ปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่งนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน และนำส่งให้วิทยากรคัดเลือกผลงานที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ส่งเข้าประกวดและจัดนิทรรศการในงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ ๕-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ต่อไป

แชร์