พิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดวงดนตรีพื้นเมืองร่วมสมัย และเยี่ยมชมบูธสินค้าในกิจกรรมตลาดนัดศิลปะ (Nakhonphanom Arts Crafts And Gift Market)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดวงดนตรีพื้นเมืองร่วมสมัย และเยี่ยมชมบูธสินค้าในกิจกรรมตลาดนัดศิลปะ (Nakhonphanom Arts Crafts And Gift Market) ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยบูรณาการร่วมในงาน นครพนม Winter Festival 2023 ณ เวทีบริเวณลานพนมนาคา อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนางกรรญา ศูนย์คำ วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม นายอนุชิต ธนะวัฒน์ปัญญา วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร และนางรสสุคนธ์ ลาพิมล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับและเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ในช่วงบ่าย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้เข้าพบอาจารย์นคร เหล่าหล้า เครือข่ายศิลปินร่วมสมัยจังหวัดนครพนม และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน ณ U Home Hotel พร้อมด้วยนางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง

แชร์