คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 6)

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 6) พร้อมด้วย นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ตลอดจนตัวแทนชุมชนบ้านโพนสูง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปรางค์นคร ชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถีบ้านมะค่า ชุมชนคุณธรรมบวรOntour บ้านธงชัย ร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในการประกาศผลและพิธีมอบรางวัล ให้แก่ทีมเยาวชนต่อไปนี้รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ ทีมชุบแป้งทอดจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (นายตุลย์ รักคู่ และน.ส.ชลธี เจวารี)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศได้แก่ ทีมจิไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (น.ส.ปนัดดา โนนใหม่และ ศีริลักษณ์ ชูช่วงไชย)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 2 รางวัลได้รับเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ทีมขอจั๊กโบก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นายชยพล บุญเรียงและนายพีรพัฒน์ เจียมทอง)และทีมแฮปปี้พัฟ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (นายอันวา บาเหะ และ นายอธิวัฒน์)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และเพจชนช้างกราฟิก

แชร์