คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” ปี 2563 และเปิดนิทรรศการ Contemporary Fashion Competition 2020 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” ปี 2563 และเปิดนิทรรศการ Contemporary Fashion Competition 2020 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยมีดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยผู้บริหารจากกระทรวงวัฒนธรรมร่วมแสดงความยินดีและร่วมชมนิทรรศการ
การประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” เป็นโครงการที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพ โดยการนำผ้าไทย ซึ่งมีความหลากหลายทั้งชนิดของเส้นใย กรรมวิธีการผลิต สีสัน และลวดลายมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายให้มีความร่วมสมัย สวมใส่ได้ในทุกวัน ซึ่งได้เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ช่วงต้นปีจนบัดนี้ และมีผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 15 คน จากจำนวนผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 206 ผลงาน โครงการฯ กำหนดให้ผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 15 คน ผลิตชุดต้นแบบคนละ 4 ชุด และมีผู้ทรงคุณวุฒิในวงการแฟชั่นให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน

สำหรับผลการตัดสินการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” ปี 2563 มีดังนี้
– รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท ได้แก่ นางสาวอนุชฎา ชูเกลี้ยง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัลจำนวน 40,000 บาท ได้แก่ นายณาร์รา สินถ่วง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท ได้แก่ นายรักสวัสดิ์ สวัสดิ์รักษ์
– รางวัลชมเชยประเภทเทคนิคการสร้างสรรค์ผ้า ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท ได้แก่ นายนรบดี ศรีหะจันทร์
– รางวัลชมเชยประเภทเทคนิคการสร้างสรรค์ผ้า ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท ได้แก่ นายประสบชัย วิารณ์พล

ทั้งนี้ ผลงานการออกแบบจากดีไซเนอร์ทั้ง 15 คนรวม 60 ชุดผลงาน ได้นำมาจัดแสดงระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แชร์