คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีมอบรางวัล โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5) รายการแข่งขันด้านการออกแบบ เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าและบริการของชุมชน

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น.
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่
(ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5) รายการแข่งขันด้านการออกแบบ เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าและบริการของชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของชุมชน รวมทั้งพัฒนาทักษะของคนในชุมชนให้เข้าใจถึงความสำคัญของการออกแบบเบื้องต้น การค้นหาตัวตนของท้องถิ่นและสามารถผลิตได้เอง โดยมี ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

สำหรับผู้ชนะการแข่งขันในปีนี้ ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ ทีมมะงุมมะงาหรา
( นางสาวสิริพร ไพบัญญา และนางสาวสุภาวดี วรรณสิงห์) จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ทีมวะวาบ
(นางสาวณัฐวดี บุตรศรีและนายณัฐพงศ์ รามมะมะ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศได้แก่ทีมหว้างอีติด
(นางสาวนัชชา คหาปนะ และนายวิทวัส ดารากัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ประกอบด้วยทีม
ทีมกุหลาบไฟ
(นางสาวสัชชา แยบกสิกิจ และ นางสาวปภัสรา ขุนวิเศษ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีม
Khit chen rai
(นางสาวนภัสรณ์ นนทโตร และนายอนุสรณ์ วรรณกลาง)จากวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายการชนช้างกราฟิกได้ทางช่องอัมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-13.30 น.

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ