คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีมอบรางวัล “โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิกปีที่ 7)”

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิกปีที่ 7)” โดยมีนางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานการออกแบบสินค้าของชุมชนทั้ง 5 ชุมชนในจังหวัดหนองคายได้แก่ ชุมชนบ้านไชยา ชุมชนบ้านสีกายเหนือ ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก ชุมชนบ้านวังน้ำมอก ชุมชนบ้านดงป่าเปลือย ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลให้แก่ทีมนักออกแบบ และมอบแผนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการฉบับสมบูรณ์ให้แก่ผู้แทนจากทั้ง 5 ชุมชน ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยมีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม No sleep No work นายธีร์ทัศน์ เจียรธีระกุลและนายสมศักดิ์ บุตรสอน จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมอรุ่มเจ๊าะ นางสาวพัณณิตา ประสงค์แสงสุขและนางสาวปริฉัตร ศรีเจริญ จากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมขบวนการเหมียวเหมียว นางสาวกัญญาวีร์ วิลามาศและนางสาวอภิรดี อรัณยะนาค วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Fight Hundred นางสาวชมัยพร ธัญญเจริญและนายธราเทพ อนันสลุง จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และทีม Takumi นางสาวหฤทัย น่วมเจิม และนางสาววรัญญา เนตรบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสามารถได้ติดตามผลงานการออกแบบของนักออกแบบรุ่นใหม่ทั้ง 5 ทีม สถานที่อันสวยงาม และผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของแต่ละชุมชนได้ในรายการชนช้างกราฟิก ซีซั่น 7 เริ่มออกอากาศตอนแรกในวันที่ 23 มีนาคม 2565ทางสถานีโทรทัศน์อัมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ทุกวันพุธและพฤหัสบดี เวลา 16.15 – 16.45 น.

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ