คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนฯ เข้าร่วม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ