คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของข้าราชการ และบุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม และข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2563

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น.
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้แก่ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เนื่องในในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของข้าราชการ และบุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม และข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2563 โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการของกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธี ณ ห้อง gallery 5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์