คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และ ผู้บริหารงานวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์” ประจำปี พ.ศ. 2562

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.
นาย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ”รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และ ผู้บริหารงานวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์” ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี นาง ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม,นาย กฤษศญพงศ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

แชร์