คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรม ระหว่าง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น.
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรม ระหว่าง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยมีดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)(อพท.)ร่วมลงนาม(MOU) พร้อมด้วย นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตลอดจนคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมชมนิทรรศการผลงานการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประยุกต์ไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แชร์