Facebook Logo

พิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายธรรมนูญ นิรันดร (บิดานางเยาวณี นิรันดร กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย) ณ วัดโสมนัสวรวิหาร

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย นายปรารพ เหล่าวานิช ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน และบุคลากรสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายธรรมนูญ นิรันดร (บิดานางเยาวณี นิรันดร กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย) ณ วัดโสมนัสวรวิหาร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

แชร์