คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม)

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 18.30 น. ​ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย​ เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม)​ โดยมี นางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม พร้อมด้วย ข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมในพิธี ณ วัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แชร์