Facebook Logo

พิธีสวดพระอภิธรรมศพ เรืออากาศตรี สุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล-ขับร้อง) พ.ศ. 2533

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น.
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ เรืออากาศตรี สุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล-ขับร้อง) พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมี นางประนอม คลังทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางศศิทอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน ศิลปิน นักร้องและนักแสดง เข้าร่วม ณ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

แชร์