คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและ พระโมคคัลลานะ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่  

06/02/67

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ