คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2564

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหาร นางสาวพิมพ์ทิชา วิไลโรจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ