พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2564)

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2564) เพื่อสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ สร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อที่ไม่เหมาะสม โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวรายงาน พร้อมทั้งนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมั​ย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีกว่า 200 คน ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

แชร์