คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลป์แปลงถิ่น “Street art จากสังกะสี” ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัว

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่วผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) พร้อมด้วย ผศ. บุญเสริม เปรมธาดา นางสาววาสนา ไชยพรรณาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ครู อาจารย์สถาบันการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลป์แปลงถิ่น “Street art จากสังกะสี” ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัว ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยผลงานจากเยาวชนอายุ 13-17 ปี จาก 6 โรงเรียน จำนวน 6 ชิ้นงาน มีแรงบันดาลใจจากคำขวัญจังหวัดสุรินทร์ จะนำมาจัดแสดงในงานสืบสานงานบุญวันช้างไทย จังหวัดสุรินทร์ และโครงการ “วิถีชุมชน คนรักษ์ช้าง สร้างชื่อไทย” และนำไปจัดแสดงต่อ ณ สวนสาธารณะ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน

แชร์