คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายให้นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ในระบบการติดตามและประมวลผลของศูนย์บริหารข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ช. (Smart E-Vision) โดยมีวิทยากร ผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช. ข้าราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคลของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น ๔ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์