พิธีเปิดการแสดงละครหุ่นเล็กผสมผสานแบบร่วมสมัย เรื่อง อัคนีผีเสื้อน้ำ สร้างสรรค์ผลงานโดย นาฎยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์ ) และชมรมยุวชนคนรักษ์หุ่นละครเล็กโจหลุยส์

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 19.30 น. นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงละครหุ่นเล็กผสมผสานแบบร่วมสมัย เรื่อง อัคนีผีเสื้อน้ำ สร้างสรรค์ผลงานโดย นาฎยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์ ) และชมรมยุวชนคนรักษ์หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ลานกิจกรรม บ้านนาฏยศาลา (เจริญกรุง 82) กรุงเทพฯ

แชร์