พิธีเปิดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม The Quiet House 2nd Edition ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง

วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น.
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายให้ ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นประธาน ณ สถาบันฝรั่งเศส นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายจัดขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก The Collective Creations ประเทศไทย และคณะลาวบั้งไฟของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งร่วมกันพัฒนางานชิ้นนี้จากการเริ่มต้นของ คุณธีระวัฒน์ มุลวิไล ศิลปินศิลปาธร ปี ๒๕๖๑ สาขาศิลปะการแสดง ที่ในครั้งนี้ได้ทำงานร่วมกับ Yuko Kawamoto จาก Shinonome Butoh ประเทศญี่ปุ่น และคุณเอเจ โพธิเสน จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ท่านดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ท่าน Florence Jeanblanc-Risler เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ณ เวียงจันทน์ ผู้แทนจากสถานทูตและองค์การระหว่างประเทศ วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย และรักษาการวัฒนธรรมจังหวัดเลย เข้าร่วมเป็นเกียรติและชมการแสดงดังกล่าว โดยภายในงานยังมีการนำอาจารย์ด้านนาฏศิลป์ของจังหวัดหนองคาย และนักศึกษาจากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาขนลาวเข้าร่วมชมงานและร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะการแสดงร่วมสมัย เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาศาสตร์ด้านศิลปะการแสดงร่วมสมัยในรูปแบบที่เหมาะสมต่อพื้นที่ของลุ่มแม่น้ำโขงต่อไป

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ