คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดกิจกรรมทางวัฒนธรรมตุรกีในประเทศไทยประจำปี พ.ศ.2561 ในโอกาสเฉลิมฉลองปีแห่งวัฒนธรรมไทย-ตุรกี พ.ศ. 2561 เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.30 น. ที่โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ ศาสตราจารย์ ดร. อะเหมด ฮาลุค ดุรซุน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐตุรกี ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทางวัฒนธรรมตุรกีในประเทศไทยประจำปี พ.ศ.2561 ในโอกาสเฉลิมฉลองปีแห่งวัฒนธรรมไทย-ตุรกี พ.ศ. 2561 เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐตุรกี พรัอมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้รับ
มอบหนังสือของตุรกีจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐตุรกีที่มอบให้แก่หอสมุดแห่งชาติ โดยมีเอฟเรน ดาเดเลน อักกุน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย คณะทูตานุทูต นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

แชร์