คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดกิจกรรม “รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรมเนื่องในงานเทศกาลสงกรานต์” ประจำปี พ.ศ.2566

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรมเนื่องในงานเทศกาลสงกรานต์” ประจำปี พ.ศ.2566 (สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล) โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการของกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ และ สื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

แชร์