คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดงานการแข่งขัน Thailand Challenge Cup Dance Competition 2023

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.10 น. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยโดย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทน ประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขัน Thailand Challenge Cup Dance Competition 2023 พร้อมให้โอวาทและกำลังใจแก่เยาวชนในการแข่งขัน โดยมีนางสาวนฤมล วงศ์อริยะกวี ผู้บริหารบริษัท ทีเอชซีซีดีซี จำกัด พร้อมด้วย คณะผู้จัดโครงการแข่งขัน และ คณะกรรมการ เข้าร่วมในพิธี ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ การแข่งขันดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินงบอุดหนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศกว่า 5000 คน อายุระหว่าง 7-25 ปี กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการต่อยอด ส่งเสริม เยาวชน ที่มีศักยภาพด้านศิลปะการเต้นเพื่อสร้างเส้นทางและอาชีพต่อไปในอนาคต

แชร์