พิธีเปิดงานนิทรรศการรุก ขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี

วันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๙.๐๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการรุกข มรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี พร้อมด้วย นายกฤษศญพงษ์ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวธนพร แตงขาว เลขานุการกรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมนิทรรศการ ณ วัดแค จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ภายในงานมีการสาธิตทางวัฒนธรรม อาทิ วาดภาพ ประติมากรรม การแสดงร้องเพลงอีแซว จากวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี การประกวดเพลงลูกทุ่งและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การออกร้านจากหน่วยงานต่างๆของกระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

Share on facebook
Share on twitter