คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดงานนิทรรศการวิทยานิพนธ์ “IN10”

วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม 2561 เวลา ๑๘.๐๐ น. นายบุญเลิศ คำดี ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการวิทยานิพนธ์ “IN10” โดยนักศึกษาปริญญาโท คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องนิทรรศการ ๕ ชั้น ๒ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานฯ โดยให้การสนับสนุนพื้นที่จัดแสดง ซึ่งนิทรรศการวิทยานิพนธ์ “IN10” จะจัดแสดงบนพื้นที่ดังกล่าวจนถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นี้

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ