พิธีเปิดงานนิทรรศการออกแบบป้ายสื่อความหมายในอาคาร Silent Speaker

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 17.00น นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัศนศิลป (วิจิตรศิลป์) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการออกแบบป้ายสื่อความหมายในอาคาร Silent Speaker โดยผศ. ดร. เถกิง พัฒโนภาษ ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาขาติ) หรือ CommDe ร่วมเป็นประธานเปิด โดยมีอาจารย์ น้องอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เข้าร่วม ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แชร์