พิธีเปิดงานนิทรรศการและมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในงานพิธีเปิดนิทรรศการและมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน” และ “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ วิถีชีวิต เทศกาลประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย” พร้อมด้วย นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและ นายบุญเลิศ คำดี ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ เข้าร่วม โดยภายในงานได้จัดพิธีการมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ และเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ทั้งนี้นิทรรศการยังได้จัดแสดงต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

แชร์