คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดงานนิทรรศการ Create, Innovate & Recycle PAPER ART EXHIBITION

วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายปรเมศวร์ งามวิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ Create, Innovate & Recycle PAPER ART EXHIBITION จัดโดยมูลนิธิ เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ ( Chao Phya Abhai Raja Siammanukulkij Foundation) นิทรรศการศิลปะที่งดงามจากกระดาษ ที่บอกเล่าเรื่องราวการเสด็จราชดำเนินเยือนราชวงศ์เบลเยี่ยม และมุมมองของศิลปะของศิลปินร่วมสมัยของซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย และราชอาณาจักรเบลเยี่ยม โดยมี นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต และ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย ศิลปิน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมชมงานจำนวนมาก ณ ชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ