คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2561

พิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน
มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน
มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๑ โดยมีกำหนดจัดงานที่จังหวัดเลย

ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ มิถุนายน๒๕๖๑

แชร์