คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดงานเทศกาลศิลปะเมืองหัวหิน Hua Hin Art Festival 2020 ครบรอบ 20 ปี ณ บ้านศิลปินหัวหิน

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้มอบหมายให้นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลศิลปะเมืองหัวหิน Hua Hin Art Festival 2020 ครบรอบ 20 ปี ณ บ้านศิลปินหัวหิน ตำบลหินเหล็กไฟจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมี อาจารย์ทวี เกษางามผู้ร่วมก่อตั้งบ้านศิลปินหัวหิน นายอุดร โพธิ์ม่วงที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายก อบต หินเหล็กไฟ ผู้อำนวยการ ททท สำนักงานเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และแขกผู้มีเกียรติ ศิลปิน และสื่อมวลชล เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้งานเทศกาลดังกล่าวเป็นโครงการที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้การสนับสนุนงบอุดหนุนในการดำเนินการภายในงานประกอบด้วยภาพวาดของศิลปินที่นำมาวางจำหน่ายสินค้าเซรามิกอันเป็นการตอบโจทย์การนำศิลปะลงสู่ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มศิลปินรวมทั้งใช้งานศิลปะกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน

สำหรับบ้านศิลปินหัวหิน ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2000 โดยคุณชุมพล – จุรีรัตน์ ดอนสกุล (นักสะสมงานศิลปะ) ร่วมกับ อาจารย์ทวี – วรรณวิมล เกษางาม (ศิลปินวาดภาพ) จวบจนปัจจุบัน ปี ค.ศ. 2020 เป็นวาระครบรอบ 20 ปีของการก่อตั้ง

แชร์