พิธีเปิดงานแถลงข่าวโครงการประกวดบทภาพยนตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าวโครงการประกวดบทภาพยนตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563 : คนไทยชีวิตปกติ วิถีใหม่ และจัดทำแผนการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2564. โดยมี นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ และ สื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์