คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.

นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลขององค์กรเพื่อประกอบการตัดสินใจ (Data Analytics Enabler) การออกแบบข้อมูลและเลือกใช้โมเดลในการวิเคราะห์ข้อมูล Project Inception Workshop : Design Thinking และกระบวนการจัดทำโครงการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Project) พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ