พิธีเปิดงาน มหกรรมวัฒนธรรมร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ระหว่างวันที่ 15 – 20 กันยายน 2563

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมวัฒนธรรมร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารระดับสูง แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ภายในงานยังมีการแสดงจากศิลปินนักร้อง เอกชัย ศรีวิชัย และ การแสดงลิเกศรราม น้ำเพชร ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยงาน มหกรรมวัฒนธรรมร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศิลปิน และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรมจัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ” ภายใต้แนวคิด “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ และลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูเยียวยา สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับศิลปิน ศิลปินพื้นบ้าน ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรม และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

แชร์