คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดงาน “พลังศิลปินรวมใจให้ขวัญ สร้างสรรค์แผ่นดิน” ณ ลานชั้น G Gate 1 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 15:00 น
ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้มอบหมายให้ นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมเป็นเกียรติและกล่าวเปิดงาน “พลังศิลปินรวมใจให้ขวัญ สร้างสรรค์แผ่นดิน” ณ ลานชั้น G Gate 1 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และ กลุ่มเครือข่ายศิลปิน ครูศิลปะจากทั่วประเทศ นำผลงานจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ การแสดงสด และกิจกรรมศิลปะเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเปิดงาน
##ซึ่งงานดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 22 มีนาคม 2563 ณ ลานชั้น G Gate 1 ศูนย์การค้า
เทอร์มินอล 21 โคราช โดยกิจกรรมภายในงาน
ได้รับความสนใจจากเยาวชน ประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก
และในเวลา 17.00 น. ได้เดินทางไปยังหอศิลป์ทวี รัชนีกร เพื่อเข้าคาราวะและเยี่ยมชมนิทรรศการหอศิลป์ของ อาจารย์ ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศน์ศิลป์(วิจิตรศิลป์) และร่วมหารือแนวทางการพัฒนางานศิลปะแขนงต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะนำจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ Thailand biennale, korat 2020 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ หลังจากนั้น เวลา 19.00 น.ได้เดินทางไปยัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ