คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดงาน “วันถวัลย์ ดัชนี” ณ มหาวิหาร พิพิธภัณฑ์บ้านดำ จังหวัดเชียงราย

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าร่วม พิธีเปิดงาน “วันถวัลย์ ดัชนี” ณ มหาวิหาร พิพิธภัณฑ์บ้านดำ จังหวัดเชียงราย การจัดงานครั้งนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้การสนับสนุนกิจกรรมการแสดงนาฏกรรมล้านนาร่วมสมัย โดยศิลปินร่วมสมัยสาขาศิลปะการแสดง กลุ่มเดอะไทยส์ จำนวน 2 ชุดการแสดง ได้แก่ “นาฏะสิระมาลีสักกา/Five Aggregates dance” และ “ฟ้อนมหิงสา การแสดงทั้ง 2 ชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานศิลปะของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับผสานกับพิธีกรรมและความเชื่อเก่าแก่ของล้านนา เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะการแสดงนาฏกรรมล้านนาร่วมสมัยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงกิจกรรมทางศิลปะและจำหน่ายสินค้าต่างๆ จากร้านจิตอาสา กาดหมั้วคัวศิลป์ ตลาดนัดศิลปะซึ่งที่เปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจในงานศิลปะได้เข้าชมตลอดทั้งวัน สำหรับพิพิธภัณฑ์บ้านดำ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ