คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดงาน “Art & Eat Market @Sakhon” พร้อมมอบรางวัลการประกวดวาดภาพระดับมัธยมศึกษา

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมาย นางสาวนาถนิศา สุขจิตต์ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “Art & Eat Market @Sakhon” พร้อมมอบรางวัลการประกวดวาดภาพระดับมัธยมศึกษา โดยมีนาย วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ งานดังกล่าวจังหวัดสมุทรสาคร และเครือข่ายสภาวัฒนธรรมสมุทรสาครจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีเวทีในการแสดงศักยภาพของเยาวชนและเครือข่ายทางศิลปะในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ริมเขื่อนศา ลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ซึ่งได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนจากโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปินร่วมสมัย

แชร์