คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดงาน “Soft Power for All : เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวล” และการมอบรางวัล “Friendly Design Awards 2023

วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Soft Power for All : เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวล” ณ เวทีกลาง ฮอลล์ ๑๐๑ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) กรุงเทพมหานคร และได้มอบรางวัล “Friendly Design Awards 2023”ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อคนทั้งมวลให้แก่ผู้ชนะเลิศ โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรมได้เข้าเยี่ยมชมบูธแสดงผลงานของกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมทั้งบูธแสดงผลงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมอบนางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้สำนักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและประชาสัมพันธ์ของงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในงานดังกล่าวโดยได้รับ ความสนใจจากผู้เข้าชมจำนวนมาก

แชร์