พิธีเปิดตัวหนังสือ “THE COMPANY 10 ปี แห่งการเดินทาง ของพิเชษฐ กลั่นชื่น ศิลปินดีเด่นรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ร่วมฟังเสวนาเชิงปฏิบัติการ

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดตัวหนังสือ “THE COMPANY 10 ปี แห่งการเดินทาง ของพิเชษฐ กลั่นชื่น ศิลปินดีเด่นรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ร่วมฟังเสวนาเชิงปฏิบัติการ ณ ชั้น 1 ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และชมนิทรรศการภาพผลงานศิลปะการแสดงร่วมสมัยในรูปแบบงานจิตรกรรม ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการภาพผลงานจิตรกรรม ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564

แชร์