Facebook Logo

พิธีเปิดตัว Matdot Art Center อย่างเป็นทางการ ณ ถนนหลานหลวง 47 กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.30 น. ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่นายธวัชชัย สมคง บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Fine Art Magazine ได้ทำพิธีเปิดตัวMatdot Art Center อย่างเป็นทางการ ณ ถนนหลานหลวง 47 กรุงเทพมหานคร โดยมี นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย ศิลปินแห่งชาติ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้าราชการ ศิลปินเข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

แชร์