คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดนิทรรศการผลงานศิลปะ ๘๐ ปี กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ โดย ฐาปนันดรศิลปิน ชวน หลีกภัย

วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ฐาปนันดรศิลปิน นายชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการผลงานศิลปะ ๘๐ ปี กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ (The Art Exhibition 80 YEARS KAMOLTASSANANCHALEE RETROSPECTIVE) โดยมีนายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.กมล ทัศนาญชลี อาจารย์ธงชัย รักปทุม ศาสตราจารย์เดชา วราชุน อาจารย์สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ (ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์) คุณสุจินตนา จรรยาทิพย์สกุล ประธานมูลนิธิเก้ายั่งยืน นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้าราชการ ศิลปิน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานครฯ

นิทรรศการผลงานศิลปะ ๘๐ ปีกมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ (The Art Exhibition 80 YEARS KAMOLTASSANANCHALEE RETROSPECTIVE) โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) และผู้สนับสนุนจากหลายภาคส่วน จัดขึ้น เพื่อรวบรวมผลงานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของการผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตก ที่สร้างสรรค์ขึ้นตลอดช่วงชีวิตการทำงานของ ดร.กมล ทัศนาญชลี นับตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งมีคุณูปการต่อวงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย ทั้งในด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ งานแกะสลัก เซรามิก สื่อผสม และศิลปะจัดวาง เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ศิลปะร่วมสมัยใน ๕ พื้นที่ ได้แก่ สยามพารากอน ไอคอนสยาม หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แมทดอต อาร์ต เซนเตอร์ และนำมาจัดแสดงนิทรรศการ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จำนวนกว่า ๗๐ ผลงาน เพี่อให้ศิลปินรุ่นใหม่และประชาชนที่สนใจงานศิลปะได้มีโอกาสชื่นชม และเรียนรู้งานศิลปะร่วมสมัยอย่างใกล้ชิดและครอบคลุมในทุกมิติ

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการผลงานศิลปะ ๘๐ ปี กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

แชร์