คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ พร้อมทั้ง ทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ให้แก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทได้รับฟัง โดยมีนายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยแขกผู้เกียรติและศิลปิน ที่ได้รับเชิญจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมรับฟังการบรรยาย และเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จากกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)

แชร์